Kerkperspectief

home   |   Kerkperspectief 2016   |   preekrooster   |   vorming en toerusting   |   foto's   |   links   |   archief   |   colofon
Jubileum Stadspastoraat Arnhem - 19 november

Nu: D3rde Verdieping

Zaterdag 19 november heeft het Stadspastoraat haar 25-jarig bestaan gevierd. Bovendien was Ad Boogaard 15 jaar in dienst van het Stadspastoraat.
Behalve dat werd ook de nieuwe locatie, namelijk ruimte 3.09 in het Rozet, officieel geopend en werd ook de nieuwe naam van het pastoraat bekend gemaakt.
Het is geworden: D3rde Verdieping. Met een 3 in het eerste woord (wat belangrijk is, omdat er ook een Derde Verdieping in Amsterdam bestaat).
Een en ander ging gepaard met veel bloemen, een enkele toespraak en een drankje tot besluit.

Klik hier voor enkele foto's.

Kijk op Facebook voor een klein filmpje van de opening.
En dit is de nieuwe website: www.d3rdeverdieping.nl.

Klik hier om de kleurenpagina's in pdf te bekijken.
Deze is scherper dan in de digitale versie van Kerkperspectief.

Campagne 2017: 500 jaar protestant

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg.
Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme.
Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 organiseert de Protestantse Kerk vanuit de campagne 2017: 500 jaar protestant tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme. Het jaar wordt geopend met een startbijeenkomst in Amsterdam, gevolgd door een estafette door het hele land en eindigt met een slotviering in de Dom in Utrecht.
Ds. dr. Margriet Gosker is namens de Protestantse Kerk de projectcoördinator van dit jubileumproject.
Klik hier voor enkele foto's.


Mini-symposium over ds. A.S. Talma - 15 oktober

Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hij is overleden, werd er op zaterdag 15 oktober 2016 om 14.00 uur in het Sint Petersgasthuis, Rijnstraat 71 in Arnhem een minisymposium gehouden over ds. A.S. Talma.
Direct na afloop van het minisymposium werd er bij de Eusebiuskerk een kantstrook onthuld waarop wordt vermeld dat ds. Talma op 20 oktober 1901 in de Eusebiuskerk afscheid nam van Arnhem omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer en dat hij als minister de grondslag legde voor ons huidige sociale verzekeringsstelsel.

Ds. Aritius Sybrandus (Syb) Talma was van 1895 tot 1901 predikant van de Hervormde Gemeente Arnhem. Van 1901 was hij namens het kiesdistrict Tietjerksteradeel lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).
In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet Heemskerk. Als minister was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Invaliditeits- en ouderdomswet. Ruim honderdduizend arbeiders van 70 jaar en ouder ontvingen vanaf 9 december 1913 wekelijks een ouderdomsrente van de overheid (twee gulden voor een alleenstaande en drie gulden voor een echtpaar). Talma’s ouderdomsrente was de eerste stap op weg naar collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland.
Verder speelde Talma een belangrijke rol in het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en bij de totstandkoming van het CNV.

De volgende sprekers hebben een bijdrage geleverd aan het symposium:
Gerard van Krieken, één van de biografen van ds. Talma
Prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit
Drs. Paul van Lunteren schrijver van het boek Hervormd Arnhem (1816-1998)
Maurice Limmen, voorzitter van het CNV

Dit symposium is een initiatief van Jan van de Lagemaat en Jacob Kooistra

Klik hier voor enkele foto's.